Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

Siostry Bernardynki


Naśladując św. Franciszka

Siostry Bernardynki Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego
św. Franciszka z Asyżu

Historia kościoła i klasztoru ss. Bernardynek w Brzezinach k. Łodzi
bernardynki

Kościół p.w. św. Ducha w Brzezinach został wzniesiony w latach 1737 - 1750 z fundacji Józefa Lasockiego. Murowana świątynia jest barokową budowlą jednonawową, z prostokątnym prezbiterium zwróconym na zachód. Trójprzęsłowa nawa świątyni nakryta jest sklepieniem kolebkowym na gurtach, w przęśle środkowym - z lunetami. We wschodnim przęśle nawy znajduje się chór zakonny, wsparty na szerokiej arkadzie. W barokowym wystroju wnętrza szczególną uwagę zwraca umieszczony w ołtarzu cenny obraz z XVII stulecia, przedstawiający Matkę Boską. Fasada świątyni podzielona jest czterema pilastrami. Wieńczy ją trójkątny szczyt z datą 1750 r. Obok świątyni stoi murowana, czworościenna dzwonnica o dwóch kondygnacjach, wzniesiona w 1. poł. XVIII w. Świątynia odnawiana m.in. w 1861 r. została w czasie II wojny światowej sprofanowana przez Niemców - podczas okupacji hitlerowcy urządzili w nim garaż i bazę straży pożarnej.

bernardynki

W 1949 r. przybyła do Brzezin s. Franciszka Wierzbicka z Łódzkiego klasztoru ss. Bernardynek i zaczęła organizować życie zakonne. W 1952 r. przekazała organizację wspólnoty przybyłym siostrom Bernardynkom z Chęcin wraz z przełożoną Magdaleną Jaroszyńską. Siostry zastały dwa oddzielne budynki: jeden cztero –pokojowy przylegający do kościoła, drugi drewniany częściowo zajęty przez dwie rodziny ludzi świeckich. Pierwsze lata pobytu sióstr były trudne, na utrzymanie zarabiały praca ręczną: robiły swetry, malowały obrazy i laurki. Do brzezińskiego klasztoru ss. Bernardynek zaczęły się zgłaszać nowe kandydatki. Z końcem lat 70-tych i na początku lat 80-tych siostry rozpoczęły prace remontowe: przebudowano dom drewniany na murowany, a za kilka lat dobudowano część mieszkalną do budynku przy kościele – obecny stan.

bernardynki

Siostry Bernardynki zgodnie z nauka św. Franciszka za najwyższą normę życia przyjmują świętą Ewangelię Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki szczególnej łasce Bożej, która jest zarazem „najlepsza cząstką” (Łk 10.42) poświęcamy się życiu kontemplacyjnemu. Mistrzem naszego życia jest św. Franciszek z Asyżu przez naukę i przykład życia Ewangelią i głębokiej kontemplacji.
Formacja zakonna trwa 7 lat: 2 lata postulatu; 1 rok nowicjatu; 4 lata ślubów czasowych, odnawianych co roku; następnie śluby wieczyste.
W czasie wolnym od modlitwy siostry wykonują prace: haftują ręcznie sztandary, chorągwie, ornaty oraz szyją kołdry, a także prowadza sklepik z dewocjonaliami. Poza tym wykonują różne prace w kościele, klasztorze i ogrodzie. Łączność z Bogiem nabytą na modlitwie przedłużamy w trudzie codziennej pracy przez, którą zdobywamy środki na życie. bernardynki Eucharystia jest ośrodkiem i szczytem naszego konsekrowanego życia i najcenniejszym skarbem duchowego dziedzictwa. Poprzez odprawienie Liturgii Godzin uczestniczymy w publicznej modlitwie Kościoła. Zgodnie z wolą Kościoła, jako zakonnice kontemplacyjne jesteśmy zobowiązane do odmawiania codziennie całej Liturgii Godzin we wspólnocie. Modlitwa myślna jest najlepszym środkiem poznania Jezusa Chrystusa, miłowania Go i naśladowania w życiu. Dlatego też codziennie siostry oddają się rozmyślaniu. W naszym kościele w każdy piątek w ciągu roku jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W naszej siostrzanej wspólnocie oddzielonej od świata klauzurą żyjemy dla Chrystusa i Jego Mistycznego Ciała – Kościoła łącząc kontemplację z żarliwością apostolską (modlitwa, ofiara).
Może i Ty pragniesz pójść za Panem, aby za wzorem św. Franciszka wielbić Go w odosobnieniu i milczeniu,
w ubóstwie i pokorze, prostocie i radości dziecka Bożego?...

bernardynki Oto nasz adres:
Siostry Bernardynki
ul. Kościuszki 1/3
95-060 Brzeziny k. Łodzi
Tel. (46) 874–24-69
e-mail:maria.anna.jan@neostrada.pl
nr konta w Banku PEKAO S.A. celem wpłat darowizn na rzecz klasztoru:
89 1240 3334 1111 0010 0584 3764
Nabożeństwa:
Msza św.
w niedzielę o godz. 9.30
w tygodniu o godz. 7.30
każdego 22 dnia miesiąca Msza św. dodatkowa o godz. 17.00 w intencjach próśb i podziękowań za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II, w każdy piątek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo majowe, a w październiku Różaniec po mszy św. o godzinie 16.00
Ważne uroczystości:
  • UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA - obchodzona jest w dzień Zesłania Ducha Świętego – msza o godz. 9.30, w której licznie biorą udział wierni i kapłani, poprzedzona jest czterdziestogodzinnym nabożeństwem Eucharystycznym.
  • 2 luty – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
  • 11 sierpnia – uroczystość św. Klary
  • 4 października – uroczystość św. Franciszka