Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

Ministranci i lektorzy


LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Kim są ministranci w parafii?


Ministrare" ( z j. łacińskiego ) znaczy ,,służyć".


Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje na szczególną służbę we Mszy świętej.

  1. Pobożny Ministrant jest MAŁYM SŁUGĄ OŁTARZA przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

  2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

  3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii" nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! ,,Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

  4. Ministrant pomaga również duszpasterzom w pracach przygotowujących kościół do uroczystości i świąt poprzez zaangażowanie się w budowę szopki, Bożego Grobu, dekoracji okresowych.KTO MOŻE ZOSTAĆ MINISTRANTEM?

Wszyscy chłopcy chcący służyć Bogu przy ołtarzu, którzy przyjęli I Komunię świętą. Górnej granicy wieku nie ma. Może więc przyłączysz się do nas? Zapraszamy!

Spotkania ministrantów, lektorów i kandydatów odbywają się w I sobotę miesiąca
o godzinie 10.3o w świetlicy „San Damiano”.

Oopiekunem jest o. Oliwier